EXPO 2015

   

Cina, Paesi Arabi, Estonia,

 

 

 

 

 

 

 

 

USA, Giappone, Thailandia, Germania